Reklamation (OBS! Ej Transportskador)

Om ni har en reklamation vill vi hantera den på ett effektivt och korrekt sätt. Det är därför viktigt att vi får in de uppgifter som behövs för att kunna behandla ärendet. Vänligen fyll därför i nedanstående formulär vid reklamationsanspråk mot produkter och tjänster utförda av Skandiatransport. Formuläret skall användas vid t.ex. monteringsfel, skador eller liknande som uppstått i vår hantering.

Företag
Kontaktperson
Telefon
E-post
VIN (komplett)
Märke/modell
Datum och tid då avvikelsen upptäcktes
Beskrivning av avvikelsen
Bifoga bilder - För att reklamationen ska kunna behandlas snabbt och smidigt bifoga om möjligt bilder.
Återkoppling på reklamationen önskas via:
Telefon
E-post
För bilåterförsäljare erbjuder vi lagerhållning av nya bilar. Enligt respektive tillverkares standards utför vi underhållsprogram.
Säker lagerhållning
Kompletta koncept för större vagnparksägare. Vi tar fram unika lösningar för kunder inom flertalet verksamhetsområden.
Fleet sales
Vi utför PDI-tjänster åt de flesta general-agenter. Bilarna anpassas till den svenska marknadens lokala krav.
PDI
Connect  -  Understand  -  Solve
<