Historia

1925
Skandiatransport etableras som ett internationellt speditionsföretag. Efter andra världskrigets slut, när bilproduktionen ökar, startar Skandiatransport en avdelning för järnvägstransporter av importbilar till Sverige.
1950
Skandiatransport får sitt första uppdrag för transport av Volkswagen-bilar för Scania-Vabis räkning. 
1975
Biltransporterna blir en av Skandiatransports viktigaste verksamhetsgrenar.
1976
Företaget kompletteras med en fullskalig PDI-anläggning i Halmstad.
1998
Företaget säljs av Bilspedition till Procuritas.
1999
Göteborgs PDI förvärvas.
2001
Skandiatransports nya anläggning i Södertälje tas i drift.
2003
Skandiatransport får uppdraget att bemanna och driva Toyotas nya anläggning i Malmö. Anläggningen förser samtliga nordiska länder med bilar anpassade till varje lands kund- och myndighetskrav. Även bilar till Baltikum och Ryssland passerar anläggningen för vidare distribution.
2005
Företagets första PDI-anläggning utanför Sverige invigs i Köpenhamn.
2006
Företaget övergår i den finländska logistikkoncernen John Nurminen Oy:s ägo. Koncernen förstärker därmed sin ställning som den ledande aktören inom fordonslogistik i Norden och Baltikum. 
2007
John Nurminen Oy bildar en självständig enhet av sin fordonslogistiksverksamhet. Ägarbasen utvidgas då riskkapitalbolaget CapMan går in som huvudägare.
2010
Företaget avyttrar sin transportverksamhet till Scandinavian Motortransport AB samt förvärvar NMTs moderna PDI-anläggning med personal i Malmö. Skandiatransport är efter denna förändring representerat med egna anläggningar i alla svenska bilimporthamnar förutom Wallhamn.
2011
Företaget förvärvar Scandinavian Motor Centers anläggning i Södertälje. Med de anställda från SMCs anläggning i Södertälje sysselsätter vi nu ca 325 personer.
2012
Skandiatransports verksamhet i Köpenhamn flyttas till anläggningen i Malmö.
2013
Företaget övergår i Scandector AB:s ägo.
Halmstad · Göteborg · Malmö · Södertälje · Drammen · Fredericia