En resurseffektiv logistikpartner till bilindustrin
Affärsidé
Skandiatransport är en resurseffektiv logistikpartner till bilindustrin.
Vi erbjuderkostnadseffektiva tjänster i kombination med hög kompetens,
flexibilitet och geografisk tillgänglighet.
AKTUELLT

2017-06-13 Vi är Axess Logistics
Autolink, Motortransport och Skandiatransport har gått samman under gemensamt namn.. Vårt namnbyte till Axess Logistics sker den 17 juni  Läs mer.

2017-06-13 Transportledtider
Glädjande kan vi berätta att vi i stort sett är ikapp på alla transporter nu. Nedan ser ni hur vi ligger till mer i detalj:
• Enligt ledtid i Skåneregionen.
• Enligt ledtid mellan Gbg – Sthlm
• I Norrland bör man räkna med ytterligare 1-2 dagar ifrån Gbg.
Malmö – Norrland enligt ledtid.
Halmstad – Norrland enligt ledtid
• Omkring Stockholmsområdena får man räkna med ytterligare 1-2 dagar.
Vi jobbar vidare för att komma ikapp ytterligare och få ut så många bilar som möjligt.

2017-05-31 Transportledtider
Som bekant upplever vi höga volymer i den svenska bilmarknaden och vi har därmed fortfarande en del förseningar i våra leveranser.
Förseningar är olika för olika delar av landet och nedan ser ni en mer detaljerad bild på förseningar per region.
• 1 dag utöver ledtid i Skåneregionen.
• 2 dagar mellan Gbg – Sthlm
• I Norrland bör man räkna med ytterligare 2-3 dagar.
• Omkring Stockholmsområdena får man räkna med ytterligare 2-3 dagar.
Vi fortsätter att jobba för att få ut så många bilar som möjligt!

2017-05-23 Transportledtider
Som ni vet upplever vi höga volymer i den svenska bilmarknaden och vi har därmed fortfarande en del förseningar i våra leveranser. Förseningar är olika för olika delar av landet och vi kommer att komma med en mer detaljerad bild på förseningar per region inom kort. Denna information kommer vi att uppdatera regelmässigt och vid behov. Vi jobbar för att få ut så många bilar som möjligt och forsätter att söka nya tilltag för att hinna med volymerna.

Tills nu har vi utökat vår kapacitet med följande:
• 2 nya åkerier har börjat köra för oss
• Vi har kört extra tåg på helgerna
• Extra lastbilar från våra systerbolag i Norge och Danmark hjälper till med leveranser i Sverige
• Lastbilar från kontinenten är inhyrda och kommer att köra i Sverige under maj och juni.

2017-05-19 Vi är Axess Logistics
De tre bolagen Autolink, Motortransport och Skandiatransport har gått samman under gemensamt namn, gemensamt varumärke och en gemensam passion för den bransch som vi verkar i. Läs mer.

2015-11-27 De större billogistikföretagen fusioneras
Pressrelease från Skandiatransport, Dansk Motortransport, Scandinavian
Motortransport och Autolink. Läs mer! 

2013-08-16 Skandiatransport/Scandinavian Motortransport får gemensam ägare.  Läs mer!

Halmstad · Göteborg · Malmö · Södertälje · Drammen · Fredericia