Transporter

2010 avyttrade Skandiatransport AB sin transportverksamhet till Scandinavian Motortransport AB.
Scandinavian Motortransport
Box 2028
151 02 Södertälje
Telefon +46 (0)8 186200
Fax Sthlm +46 (0)8 181960
Fax Gtbg + 46 (0)31 3811399
 
E-post för bokning och priser:
bokningen@motortransport.se 

Besöksadress Södertälje
Björkuddsvägen 6
151 38 Södertälje
 
Besöksadress Göteborg
Sydatlanten 15
418 34 Göteborg
 
Besöksadress Danmark
Smedeland 36
2600 Glostrup

www.motortransport.se
 
Autolink Sweden AB
Postadress:
Terminalgatan 16
211 24 Malmö, Sweden
               
Besöksadress:
Frihamnsallén 20
S-211 20 Malmö
Telefon: +46 40 642 20 00
E-post: info@autolink.se


www.autolink.se

Halmstad · Göteborg · Malmö · Södertälje · Drammen · Fredericia